11.05.2017.
Poziv-za-javnu-raspravu_nacrt Zakona o visokom obrazovanju BPK
11.05.2017.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju BPK
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.