U skladu sa Programom utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport...
Datum: 13.05.2019.
U skladu sa Odlukom Vlade o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima, Ministarstvo za...
Datum: 13.05.2019.
U svim osnovnim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je počeo upis djece u prvi...
Datum: 13.05.2019.
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ARMAN BEŠLIJA. ministar
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, arman.beslija@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.