23.12.2014.
Konacna lista studenata koji su ostvarili pravo na studentski kredit u studijskoj 2014-2015 godini
23.12.2014.
Konacna lista studenata koji nisu ostvarili pravo na studentski kredit u studijskoj 2014-2015 godini
10.12.2014.
Preliminarna lista studenata prve i starijih godina koji su ostvarili pravo na dodjelu studentskih kredita u akademskoj 2014-15. godini
10.12.2014.
Preliminarna lista studenata prve i starijih godina koji nisu ostvarili pravo na dodjelu studentskih kredita u akademskoj 2014-15. godini
29.10.2014.
Poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o obrazovanju odraslih BPK-a Goražde
29.10.2014.
Nacrt zakona o obrazovanju odraslih BPK-a
29.09.2014.
Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu strategije razvoja sporta u BPK Goražde
29.09.2014.
Nacrt strategije razvoja sporta u BPK Gorazde
29.09.2014.
Obrazac za komentare na Nacrt strategije razvoja sporta u BPK Goražde
18.07.2014.
Obavještenje o Skupštini MRK Goražde
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ARMAN BEŠLIJA. ministar
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, arman.beslija@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.