29.02.2012.
SPISAK UČENIKA I NASTAVNIKA KOJI SU OSVOJILI NAGRADU POVODOM 1. MARTA – DANA NEZAVISNOSTI BIH ZA 2012. GODINU
16.02.2012.
Preliminarna lista studenata koji su stekli uslov za dobijanje studentskog kredita u akademskoj 2011/12.godini
14.02.2012.
Spisak studenata koji NISU STEKLI uslov za dobivanje studentskog kredita u akademskoj 2011/12.godini
24.01.2012.
  Na osnovu člana 16. i 39. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 15/09), ministrica za obrazovanje, nauku,kulturu i sport Bosansko-podrinjskog...
11.01.2012.
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA        ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA SA PODRUČJA              BOSANSKO – PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE PREDMET: POZIV Komisija je na osnovu principa iz...
11.01.2012.
Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, br. 5/03), te na osnovu člana 11. Zakona o kantonalnim ministarstvima...
15.12.2011.
Obrazac za pravdanje sredstava na osnovu zahtjeva Obrazac za pravdanje sredstava na osnovu javnog poziva
15.12.2011.
Obrazac za pravdanje sredstava na osnovu zahtjeva Obrazac za pravdanje sredstava na osnovu javnog poziva
11.12.2011.
Kriteriji i obrasci za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Obrazac DP- 1 Obrazac DP- 2 Obrazac...
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ARMAN BEŠLIJA. ministar
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, arman.beslija@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.