Čestitke uputili i kantonalni zvaničnici na čelu s ministrom obrazovanja Damirom Žugom
Datum: 06.06.2017.

5. juni u Osnovnoj školi ”Hasan Turčalo Brzi” Ilovača – Goražde obilježava se kao Dan škole. Tim povodom, a obzirom da je u pitanju jubilarna 60. godišnjica, učenici i nastavnici ove škole danas su organizovali poseban program koji je otpočeo sportskim takmičenjima.

Nakon takmičenja, održana je svečana ceremonija obilježavanja Dana škole, u okviru koje je organizovan bogat kulturno-zabavni program, kojem su pored brojnih zvanica, gostiju, prijatelja, uposlenika i učenika ove škole prisustvovali i predstavnici Grada Goražda.

Na početku programa, prisutne je najprije pozdravio i zaželio dobrodošlicu direktor škole Šemso Aganspahić, nakon čega su dodijeljene brojne nagrade koje su učenici osvojili na mnogobrojnim takmičenjima održanim povodom Dana škole. Pored pomenutih nagrada, u sklopu današnjeg programa proglašen je i učenik generacije OŠ “Hasan Turčalo Brzi” za školsku 2016./2017. godinu, a titulu učenika generacije ponijela je Sabira Demirović, dok je titulu ponosa generacije ponijela Amila Bukalo.

 

Mnogobrojnim čestitkama povodom Dana škole u ime gradonačelnika pridružila se i njegova pomoćnica Samira Drakovac, koja je naglasila da je Grad Goražde do sada uvijek podržavao rad ove škole, a da će to i ubuduće nastaviti.

Na kraju programa obilježavanja Dana škole organizovan je bazar, čiji je cilj promocija poduzetničkog učenja kod učenika.

www.bpkg.gov.ba/www.gorazde.ba

Aktivnosti ministarstva
16.01.2018.
Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” u prethodnom periodu organizovalo dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Stalni članovi Radne grupe, koji su ujedno i potpisnici Memoranduma o saradnji na IPA projektu, su: Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i Obrtnička komora BPK Goražde. Svi komentari, sugestije i prijedlozi koji su prezentirani na sastancima, kao i oni koji su predloženi u radnim materijalima od strane članova, uzeti su u razmatranje i uvršteni su u Radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Radi kompletiranja i finalizacije ovog strateškog dokumenta, a prije javne prezentacije i upućivanja u skupštinsku proceduru, u prostorijama Udruženja ALDI Goražde danas je održan sastanak proširene Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Sastanku su, pored stalnih članova, prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde (premijer Emir Oković), predstavnici Ministarstva za privredu BPK Goražde (ministar Anes Salman), Srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Goražde (direktor Rifet Bečić), Srednje mješovite škole „Enver Pozderović“ Goražde (direktorica Mula Imamović), Ministarstva za obrazovanje BPK Goražde (ministar Damir Žuga). Projekat ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” implementira se u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde. Projekat finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine. www.bpkg.gov.ba/ALDI Goražde
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.