Razgovarano o novim projektima
Datum: 21.06.2017.

Predstavnici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga i ministar finansija Nudžeim Džihanić, zajedno sa direktorom JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde Admirom Kurtovićem boravili su u trodnevnoj posjeti Njemačkoj.

U toku ove posjete, predstavnici Vlade kantona i direktor škole imali su priliku sastati se sa generalnim direktorom kompanije EMKA Velbertom J. Wolffom i vlasnikom ove kompanije Fridhelmom Runge te sa Goraždankom Dinom Ušanović, zaposlenoj u Münsteru i na taj način upoznati se sa sistemom rada kompanije i mogućim novim projektima u Goraždu.

Također, upriličena je posjeta i kompaniji HSO – Herbert Schmidt, koja egzistira oko 70 godina u Njemačkoj, a vodeća je firma za galvanizaciju u automobilskoj industriji u Njemačkoj, a i u svijetu.

 

Tom prilikom, direktorica za razvoj Almedina  Fetahović – Ušanović upoznala je predstavnike našeg kantona sa sistemom rada ove kompanije, kao i sa realizacijom praktične nastave, odnosno  sa nastavnim planom i programom  za galvanizere. S tim u vezi, razgovarano je i o mogućnosti organizovanja ovog zanimanja i u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Posljedni dan boravka u Njemačkoj, predstavnici našeg kantona posjetili su BBS – Osanabrück školu za stručna tehnička zanimanja. Od strane rukovodstva škole upoznati su sa radom i aktivnostima škole te su dogovorene naredne aktivnosti, koje se odnose na potpisivanje sporazuma o saradnji, razmjeni nastavnih planova i programa, razmjeni stručnog kadra i učenika i zajedničkom apliciranju prema fondovima EU.

Također, njemačka firma Trimble obezbijedila je donaciju JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, odnosno  uređaje za mjerenja za učenike građevinske struke, a upriličena trodnevna posjeta Njemačkoj doprinijela je sagledavanju i približavanju njemačkom sistemu obrazovanja, odnosno mogućnosti primjene tog sistema u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Aktivnosti ministarstva
16.01.2018.
Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” u prethodnom periodu organizovalo dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Stalni članovi Radne grupe, koji su ujedno i potpisnici Memoranduma o saradnji na IPA projektu, su: Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i Obrtnička komora BPK Goražde. Svi komentari, sugestije i prijedlozi koji su prezentirani na sastancima, kao i oni koji su predloženi u radnim materijalima od strane članova, uzeti su u razmatranje i uvršteni su u Radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Radi kompletiranja i finalizacije ovog strateškog dokumenta, a prije javne prezentacije i upućivanja u skupštinsku proceduru, u prostorijama Udruženja ALDI Goražde danas je održan sastanak proširene Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Sastanku su, pored stalnih članova, prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde (premijer Emir Oković), predstavnici Ministarstva za privredu BPK Goražde (ministar Anes Salman), Srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Goražde (direktor Rifet Bečić), Srednje mješovite škole „Enver Pozderović“ Goražde (direktorica Mula Imamović), Ministarstva za obrazovanje BPK Goražde (ministar Damir Žuga). Projekat ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” implementira se u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde. Projekat finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine. www.bpkg.gov.ba/ALDI Goražde
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.