Resornom ministru uručeno priznanje Sportskog saveza invalida FBiH
Datum: 22.12.2017.

Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damiru Žugi danas je uručena plaketa  Sportskog saveza invalida Federacije BiH za značajan doprinos i podršku razvoja sporta osoba sa invaliditetom na području BPK Goražde.

Plaketu resornom ministru uručio je predsjednik Saveza za rekreaciju i sport invalida BPK i član UO Sporskog saveza invalida FBiH Senad Hasović, koji je ovom prilikom istakao da je ovo jedna od pet plaketa koje su, na sinoć održanoj ceremoniji u Sarajevu povodom izbora sportiste godine osoba sa invaliditetom Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, dodijeljene za vrijednu pomoć usmjerenu na razvoj sporta osoba sa invaliditetom.

Ministar Damir Žuga izrazio je zahvalnost, kako u svoje lično ime, tako i u ime resornog ministarstva Vlade BPK na dodijeljenom priznanju te istakao da podrška Ministarstva i Vlade u ovom segmentu neće izostati ni u narednom periodu.

On je ujedno pohvalio članove kantonalnog Saveza za rekreaciju i sport invalida zbog postignutih rezultata u dosadašnjem periodu te izrazio nadu da će se dobra međusobna saradnja Ministarstva i saveza nastaviti i u budućnosti.

Aktivnosti ministarstva
16.01.2018.
Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” u prethodnom periodu organizovalo dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Stalni članovi Radne grupe, koji su ujedno i potpisnici Memoranduma o saradnji na IPA projektu, su: Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i Obrtnička komora BPK Goražde. Svi komentari, sugestije i prijedlozi koji su prezentirani na sastancima, kao i oni koji su predloženi u radnim materijalima od strane članova, uzeti su u razmatranje i uvršteni su u Radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Radi kompletiranja i finalizacije ovog strateškog dokumenta, a prije javne prezentacije i upućivanja u skupštinsku proceduru, u prostorijama Udruženja ALDI Goražde danas je održan sastanak proširene Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Sastanku su, pored stalnih članova, prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde (premijer Emir Oković), predstavnici Ministarstva za privredu BPK Goražde (ministar Anes Salman), Srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Goražde (direktor Rifet Bečić), Srednje mješovite škole „Enver Pozderović“ Goražde (direktorica Mula Imamović), Ministarstva za obrazovanje BPK Goražde (ministar Damir Žuga). Projekat ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” implementira se u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde. Projekat finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine. www.bpkg.gov.ba/ALDI Goražde
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.