Održana edukativna radionica o prevenciji nasilja nad djecom u digitalnom okruženju
Datum: 27.12.2017.

U prostorijama SOS Dječijeg vrtića Goražde danas je održana radionica za nastavnike i stručne saradnike u osnovnom i srednjim školama na prostoru BPK Goražde o temi „Nasilje nad djecom u digitalnom okruženju“.

Jednodnevna radionica održana je u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Međunarodnog foruma solidarnosti „EMMAUS“ u okviru projekta „Razvoj smjernica za prevenciju nasilja nad djecom u BiH prilagođenih djeci“.

Nakon što je učesnike radionice – direktore osnovnih škola, pedagoge, socijalne radnike, pozdravila stručna saradnica u resornom ministarstvu Amira Borovac, projekat je predstavila Elma Zahirović, koordinatorica projekta.

Predavanja vezana za naslov radionice održali su mr.sci Mirela Šuman, socijalni pedagog, Josip Vojnić, konsultanat na projektu-dipl. ing. elektrotehnike i Marija Jakovljević, psiholog.

Osnovni cilj ovog projekta, kojeg podržava i UNICEF BiH, je podizanje svijesti o ovim pitanjima te prevencija nasilja, zloupotrebe i eksploatacije djece na nivou BiH kroz analizu stanja u ovoj oblasti, upoznavanje mehanizama za rano prepoznavanje nasilja nad djecom, uključujući i nasilje u digitalnom okruženju, kao i upoznavanje sa zakonskim okvirima s posebnim osvrtom na ulogu obrazovnih institucija.

Istaknuto je da je MFS EMMAUS kao glavni nosilac projekta već realizovao određene projektne aktivnosti koje su usmjerene na jačanje prevencije, te ohrabrivanje djece i njihovih porodica da u većoj mjeri doprinesu identificiranju i prijavljivanju slučajeva nasilja nad djecom.

Pomenute aktivnosti rezultirale su i izradom Smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u BiH, slikovnice „Sve što treba da znaš o nasilju!“ namijenjene djeci uzrasta 6-11 godina, kao i izradom online aplikacije „Budi Cyber detektiv!“ za korištenje na društvenim mrežama za djecu uzrasta 12+.

Aktivnosti ministarstva
16.01.2018.
Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” u prethodnom periodu organizovalo dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Stalni članovi Radne grupe, koji su ujedno i potpisnici Memoranduma o saradnji na IPA projektu, su: Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i Obrtnička komora BPK Goražde. Svi komentari, sugestije i prijedlozi koji su prezentirani na sastancima, kao i oni koji su predloženi u radnim materijalima od strane članova, uzeti su u razmatranje i uvršteni su u Radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Radi kompletiranja i finalizacije ovog strateškog dokumenta, a prije javne prezentacije i upućivanja u skupštinsku proceduru, u prostorijama Udruženja ALDI Goražde danas je održan sastanak proširene Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Sastanku su, pored stalnih članova, prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde (premijer Emir Oković), predstavnici Ministarstva za privredu BPK Goražde (ministar Anes Salman), Srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Goražde (direktor Rifet Bečić), Srednje mješovite škole „Enver Pozderović“ Goražde (direktorica Mula Imamović), Ministarstva za obrazovanje BPK Goražde (ministar Damir Žuga). Projekat ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” implementira se u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde. Projekat finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine. www.bpkg.gov.ba/ALDI Goražde
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.