Nastavljaju se edukacije nastavnika i profesora na području BPK Goražde
Datum: 10.01.2018.

Početkom ove sedmice započeo je novi ciklus seminara za nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde koje organiziraju Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod.

Direktorica Pedagoškog zavoda BPK Goražde Dika Makota kazala je da je i u ovoj školskoj godini, s ciljem osiguranja kvaliteta nastavnog procesa, planirana edukacija odgajatelja, nastavnika i profesora, kao i svih saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama na području ovog kantona.

On je izrazila zadovoljstvo što su predavači na današnjem seminaru bili predstavnici Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu, predvođeni direktorom Alenom Kalajdžijom te istakla da je nakon ranijih seminara koji su uključili opći pristup učenju i podučavanju cilj ovogodišnjih edukacija bio da se pristupi i pojedinačnim grupama predmeta.

 

– Danas će se govoriti o bosanskom jeziku i književnosti, o svim segmentima koji interesuju nastavnike i o onim segmentima koji će dati doprinos da naši nastavnici kvalitetnije iznose nastavu – istakla je ona.

Direktor Instituta Alen Kalajdžija podsjetio je i da je prošle godine potpisan Protokol o saradnji između Instituta za jezik i Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport kojim je dogovorena saradnja na pružanju stručnih usluga Instituta u sferi proučavnaja, istraživanja i obrade stručnih tema iz oblasti bosanskog jezika.

– Smatramo  veoma važnim da Institut za jezik institucionalno djeluje na području Bosansko-podrinjskog kantona. On jeste formalno-pravno pozicioniran u Kantonu Sarajevo, ali Institut za jezik je zadržao svoj strateški kurs djelovanja na području cijele Bosne i Hercegovine, ali ne samo Bosne i Hercegovine, već i regije – a na neki način i globalno i u tom smislu naše djelovanje ovdje u Goraždu podrazumijeva jednu stručnu podršku nastavnom osoblju koje predaje bosanski jezik i predaje na bosanskom jeziku – kazao je on.

 

Iz Pedagoškog zavoda najavljeno je da će do kraja sljedeće sedmice, prema utvrđenom rasporedu, bit će održani i ostali seminari.

Aktivnosti ministarstva
16.01.2018.
Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” u prethodnom periodu organizovalo dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Stalni članovi Radne grupe, koji su ujedno i potpisnici Memoranduma o saradnji na IPA projektu, su: Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i Obrtnička komora BPK Goražde. Svi komentari, sugestije i prijedlozi koji su prezentirani na sastancima, kao i oni koji su predloženi u radnim materijalima od strane članova, uzeti su u razmatranje i uvršteni su u Radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Radi kompletiranja i finalizacije ovog strateškog dokumenta, a prije javne prezentacije i upućivanja u skupštinsku proceduru, u prostorijama Udruženja ALDI Goražde danas je održan sastanak proširene Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Sastanku su, pored stalnih članova, prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde (premijer Emir Oković), predstavnici Ministarstva za privredu BPK Goražde (ministar Anes Salman), Srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Goražde (direktor Rifet Bečić), Srednje mješovite škole „Enver Pozderović“ Goražde (direktorica Mula Imamović), Ministarstva za obrazovanje BPK Goražde (ministar Damir Žuga). Projekat ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” implementira se u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde. Projekat finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine. www.bpkg.gov.ba/ALDI Goražde
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.