U okviru realizacije „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“
Potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji
Datum: 09.07.2018.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga i direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo potpisali su danas Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“.

Cilj Sporazuma je uspostavljanje uzajamne saradnje radi efikasnog realiziranja Programa u školskoj 2018/2019.godini, za čiju namjenu su osigurana finansijska sredstva u iznosu od 20.366 KM.

U Programu mogu sudjelovati nezaposlene osobe definisane ciljnom grupom koje su sudjelovale po ovom programu u 2017.godini,  te  osobe koje su prijavljenje na evidenciji službi za zapošljavanje u Federaciji BiH prije dana potpisivanja Sporazuma.

Supotpisnica ovog sporazuma je Helena Lončar, direktorica federalnog Zavoda za zapošljavanje iz čijih sredstava će se finansirati ovaj program.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.