MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT
Potpisan sporazum o nastavku saradnje s World Vision-om u 2019. godini
Datum: 21.12.2018.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga danas je objavio da je u prostorijama resornog ministarstva potpisan sporazum kojim je osiguran nastavak saradnje sa organizacijom World Vision na projektima koji imaju za cilj poboljšaje uslova za rad škola na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

On je iskazao iskreno zadovoljstvo zbog toga što je World Vision sa svojim aktivnostima već duži niz godina prisutan u Bosansko-podrinjskom kantonu, kao i činjenicom da će se u narednoj godini, kroz saradnju s Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, osigurati sredstva za projekte u obrazovanju.

– Radi se o ukupnom iznosu od 64.000,00 KM, gdje će se 32.000,00 KM obezbijediti u budžetima škola, a ostale 32.000,00 KM će obezbijediti organizacija World Vision. Nakon 10 godina uspješne i dobru saradnje, tokom koje smo rješavali konkretne stvari u školama, radujem se što ćemo u narednom periodu zajednički učestvovati i doprinositi poboljšanju uslova u odgojno-obrazovnim ustanovama na prostoru našeg kantona – pojasnio je ministar.

U ovom periodu, kako je istaknuto, postignuti su vidljivi rezultati kada je riječ o uslovima za odvijanje nastavnog procesa u školama.

– Praksa koja je bila prisutna do sada jeste da su u odabiru projekata i prioriteta kada je u pitanju rješavanje problema u odgojno-obrazovnim ustanovama na prostoru našeg kantona učestvovali i sami učenici i uposlenici – kazao je ministar Damir Žuga.

U skladu s potpisanim sporazumom, sredstva za projekte obezbijedit će se do kraja marta 2019. godine kako bi se nesmetano pristupilo realizaciji planiranih aktivnosti.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.