JU Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“

Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“ Goražde Adresa: Zaima Imamovića 42 Direktor: Mula Imamović Sekretar: Vildana Halilović Tel.: 038/ 22 10 20 e-mail: mssep@bih.net.ba sms_enver_pozderovic@hotmail.com www. :mssepgorazde.com.ba https://www.facebook.com/JU-MS%C5%A0-Enver-Pozderovi%C4%87-1509296552657935/?tn-str=k*F Daleke 1958. godine u Goraždu je osnovana Ekonomska škola koja 20 godina kasnije mijenja ime u Upravnu ekonomsku školu. U toku 1994. godine osim učenika ekonomske škole  počinju se … Nastavi čitati JU Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“