JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“

JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde Adresa: Maršala Tita 8 Direktor: Sedin Hadžimusić Sekretar: Nirzama Fazlagić Tel.: 038/22 … Nastavi čitati JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“