06.02.2013.
P R I J A V N I  O B R A Z A C  za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i...
28.01.2013.
J A V N I P O Z I V ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE I DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA REDOVNE PROGRAME NOSILACA SPORTSKIH DJELATNOSTI NA...
28.01.2013.
Obrazac RP – DP-0 Obrazac RP – 1 Obrazac  RP -2 Obrazac RP-3 Obrazac  RP- 4 Obrazac  RP- 5 Obrazac RP- 6 Obrazac RP- 7 Obrazac ...
17.01.2013.
KONKURS za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTVBPK d.o.o Goražde
03.01.2013.
Ponovni Oglas za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK-a Goražde
06.12.2012.
O G L A S  za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde
05.12.2012.
KONKURS za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTV BPK d.o.o Goražde
25.10.2012.
P O N O V N I  O G L A S  za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK-a...
26.06.2012.
Obavještenje o konkursu za upis studenata na Mašinski fakultet
26.06.2012.
K O N K U R S za naknadni upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2012/13. godinu
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

BILJANA BEGOVIĆ, ministrica
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
begovicbiljana75@gmail.com;

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.