»»

"/>
Uposlenici

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Ministarstvu

admir-duhovic.jpgŠef odsjeka za pravne i opšte poslove
Amir Duhović

 

                  

 

Stručni saradnik za srednje obrazovanje i odgoj             

Armin Zec

 

 

 

Šef odsjeka za sport
Elmedin Valjevčić

 

 

 

 

Stručni saradnik za mlade, nauku i kulturu
Amina Salić- Bezdrob

 

 

1Inspektor za obrazovanje
Amira Borovac

 

 

admir-hadzic.jpg Viši referent za administrativno-tehničke poslove
Admir Hadžić

 

 

 

sandra-baljevic.jpg Viši referent za administrativno-tehničke poslove
Sandra Baljević

 

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.