»»

"/>
Nadležnosti
 • upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provođenje obrazovne politike,
 • regulisanje i obezbjeđenje uslova za obrazovanje,
 • obezbjeđenje uslova za smještaj učenika i studenata i učešće u rješavanju pitanja njihovog standarda,
 • utvrđivanje pedagoškog standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i odgoj i visoko obrazovanje,
 • utvrđivanje nastavnog plana i programa za osnovno i srednje obrazovanje i odgoj i donošenje nastavnih planova i programa univerzitetskih ustanova,
 • predlaganje i provođenje politike u oblasti tehničke kulture i inovatorstva,
 • razvoj i funkcionisanje sistema informisanja u Kantonu,
 • organizovanje i funkcionisanje javnih preduzeća u oblasti informisanja čiji je osnivač Kanton,
 • registraciju i evidenciju svih glasila koja izlaze ili emituju program u Kantonu,
 • osnivanje i nadzor nad radom kantonalnih javnih ustanova iz svoje nadležnosti,
 • utvrđivanje i provođenje politike razvoja kulture i kulturnih djelatnosti,
 • organizovanje i učešće u organizovanju kulturnih manifestacija od značaja za Kanton,
 • regulisanje i obezbjeđenje uslova za zaštitu, revitalizaciju i restauraciju kulturno-historijskog i graditeljskog naslijeđa na području Kantona,
 • predlaganje i provođenje politike u oblasti tjelesne kulture, sporta, odmora i rekreacije,
 • organizovanje i učešće u organizovanju značajnih sportskih manifestacija i takmičenja,
 • upravno rješavanje,
 • pripremanje Nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti,
 • inspekcijski nadzor iz nadležnosti Ministarstva,
 • vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom koji se odnose na nadležnost Kantona u ovoj oblasti.
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.