Ministarstvo

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Ministarstvu Šef odsjeka za pravne i opšte...

ADISA ALIKADIĆ – HERIĆ, prof. ministrica 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a...

upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provođenje obrazovne politike, regulisanje i obezbjeđenje...