29.12.2011.
Ministar Nadležnosti Uposlenici Organizacija Projekti Kontakt
20.12.2011.
Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Ministarstvu Šef odsjeka za pravne i opšte poslove Amir Duhović            ...
20.12.2011.
ADISA ALIKADIĆ – HERIĆ, prof. ministrica 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934...
20.12.2011.
upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provođenje obrazovne politike, regulisanje i obezbjeđenje uslova za obrazovanje, obezbjeđenje uslova za smještaj učenika i...
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.