Obavještenje školama o nastavku redovnih aktivnosti
Datum: 26.05.2014.

zgrada-vlade-011

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport danas je izdalo obavještenje svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o tome da mogu nesmetano nastaviti sa realizacijom aktivnosti koje su zbog stanja izazvanog poplavama i proglašenja prirodne nesreće u protekloj sedmici bile odgođene, a radi se o ekskurzijama, maturskim večerima, izletima, obilježavanju dana škole, Atletskom mitingu i sl.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ARMAN BEŠLIJA. ministar
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, arman.beslija@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.