Posjeta njemačkog eksperta iz metalskog sektora Ministarstvu za obrazovanje
Datum: 11.09.2017.

U prostorijama Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport danas je održan sastnak s predstavnicima GIZ-a – Njemačkog društva za međunarodnu saradnju.

Resorno ministarstvo posjetili su Reiner Reidenbach, ekspert za stručno obrazovanje u metalskom sektoru i Majda Tolić, stručna saradnica u GIZ-u sa željom da s ministrom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damirom Žugom i direktoricom Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmijene informacije o stručnom obrazovanju u srednjim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Također, cilj sastanka je bio da se prezentiraju težnje i namjere resornog ministarstva da srednjoškolsko stručno obrazovanje bude usmjereno na kvalitet i da u potpunosti odgovori potrebama tržišta rada.

U sklopu projekta „Stručno obrazovanje“ koji se implementira po nalogu njemačkog Saveznog ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, u čijoj realizaciji partnersku podršku pruža i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kutlru i sport u uskoj saradnji s Pedagoškom zavodom, planirane su posjete i STŠ „Hasib Hadžović“ te SSŠ „Džemal Bijedić“ u Goraždu.

Tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, predstavnici GIZ-a posjetit će i firme iz metalskog i mašinskog sektora na području BPK Goražde.

Važno je napomenuti da je želja eksperta za stručno obrazovanje u GIZ-u da se nakon završenog istraživanja i analize potreba poslodavaca, sagledaju mogućnosti direktne implementacije stručnog obrazovanja i praktične nastave u firmama.

Aktivnosti ministarstva
16.01.2018.
Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” u prethodnom periodu organizovalo dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Stalni članovi Radne grupe, koji su ujedno i potpisnici Memoranduma o saradnji na IPA projektu, su: Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i Obrtnička komora BPK Goražde. Svi komentari, sugestije i prijedlozi koji su prezentirani na sastancima, kao i oni koji su predloženi u radnim materijalima od strane članova, uzeti su u razmatranje i uvršteni su u Radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Radi kompletiranja i finalizacije ovog strateškog dokumenta, a prije javne prezentacije i upućivanja u skupštinsku proceduru, u prostorijama Udruženja ALDI Goražde danas je održan sastanak proširene Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Sastanku su, pored stalnih članova, prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde (premijer Emir Oković), predstavnici Ministarstva za privredu BPK Goražde (ministar Anes Salman), Srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Goražde (direktor Rifet Bečić), Srednje mješovite škole „Enver Pozderović“ Goražde (direktorica Mula Imamović), Ministarstva za obrazovanje BPK Goražde (ministar Damir Žuga). Projekat ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” implementira se u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde. Projekat finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine. www.bpkg.gov.ba/ALDI Goražde
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.