Primjer dobre prakse u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja
Datum: 22.09.2017.

U okviru realizacije projekta „Jačanje socijalnog uključivanja – jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018“ koji Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde implementira sa partnerskom organizacijom Save the Children, prethodnih dana Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde upriličena je dvodnevna studijska posjeta zainteresiranih strana iz Tuzlanskog kantona.

Naime, grupu su činili predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, načelnik Općine Sapna, predstavnici škola i općina Kalesija, Sapna, Teočak i Čelić.

Svrha studijske posjete je predstavljanje primjera dobre prakse u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i razmjena dobrih praksi u oblasti rada sa djecom.

Domaćini posjete su bili predstavnici Ministarstva obrazovanja i Pedagoškog zavoda, a organizator je NVO Save the Children.

Učesnici studijske posjete su prisustvovali aktivnostima s djecom u parku „Plavi cvijet“, gdje su se detaljno upoznali s radom i aktivnostima u različitim programima te u grupnom radu realizovali kreiranje individualnih akcionih planova , s vremenskim okvirom za svaku lokalnu zajednicu.

Save the Children je u sklopu navedenog projekta opremio ukupno osam učionica za rad sa djecom predškolskog uzrasta.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.