Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, ministrica unutrašnjih poslova BPK Goražde i menadžment PH International
Potpisali memorandum o razumijevanju
Datum: 21.01.2020.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija i ministrica unutrašnjih poslova BPK Goražde Nizama Rišljanin potpisali su danas sa menadžmentom PH International Memorandum o razumijevanju.

Memorandum je potpisan s ciljem uključivanja našeg Kantona u Program  „Socijalizacija s pravom“ u Federaciji BiH, koji realizira PH International Ured u BiH, uz podršku Vlade Sjedinjenih Američkih Država- odjel za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i za provedbu zakona (INL), i u saradnji s nadležnim ministarstvima i policijskim stanicama u lokalnim zajednicama u FBiH.

Program „Socijalizacija s pravom“ (PSP) ima  dugoročni cilj da svim relevantnim akterima u lokalnoj zajednici, učenicima, roditeljima, nastavnicima, policijskim službenicima kao i drugim članovima lokalne zajednice približi koncept vladavine prava, kako bi se podigla svijest o značaju poštivanja zakona te s tim u vezi ukaže na značaj jačanja partnerstva škola i policijskih službi u prevenciji svih vidova maloljetničke delikvencije.

Naime, Odjel Vlade SAD-a za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provođenje zakona – INL, dodijelio je grant sredstva nevladinoj organizaciji PH International za realizaciju projekta „Program socijalizacija s pravom u F BiH“ – PSP,  u koji su uključeni kantoni u dogovoru i saglasnosti sa INL-om.

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.