Održana 87. redovna sjednica Vlade BPK Goražde
Ministru obrazovanja data saglasnost za potpisivanje ugovora o dodjeli studentskih stipendija za studijsku 2020/2021.godinu
Datum: 10.05.2021.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 87.redovnoj sjednici utvrdila je Konačnu listu za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2020/2021.godinu.

U ovoj studijskoj godini stipendirat će se 181 student, za što će biti izdvojeno 176.890 KM, a ministar za obrazovanje dobio je od Vlade saglasnost i za potpisivanje Ugovora o dodjeli studentskih stipendija sa studentima koji se nalaze na danas usvojenoj listi.

Prije toga, Vlada je usvojila izmjene programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na ekonomskim kodovima: Tekući transferi pojednicima-isplata stipendija i Ostalo za 2021. godinu kako bi se stvorile pretpostavke za povećanje sredstava predviđenih za stipendiranje studenata.

Usvojeni su takođe i programi utroška sredstava u budžetu ovog ministarstva na ekonomskim kodovima: Tekući transfer za kulturu i Tekući transfer za mlade u iznosima od 40.000 i 10.000 KM, kao i Konačni Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu Redovni programi – kvalitetni sport (priprema i takmičenja), kantonalni savezi, sport lica sa invalititetom, u ukupnom iznosu od 361.266 KM.

Nakon razmatranja, Vlada je usvojila izvještaje o izvršenju Budžeta i o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK-a Goražde za period januar – decembar 2020.godine te ih uputila u skupšinsku proceduru.

U skupštinsku proceduru, nakom razmatranja, proslijeđeni su operativni i finansijski izvještaji o radu Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a Goražde, JZU Kantonalna bolnica Goražde i JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde za 2020.godinu.

Nakon razmatranja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose kao svoje i uputila ga Skupštini BPK u dalju proceduru.

Usvojena je Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba, te data saglasnost za isplatu subvencija profitne marže za tri firme s područja BPK u skladu sa Ugovorom o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja, uz subvencioniranje dijela profine marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zaključenim između Vlade BPK i BBI banke d.d. Sarajevo.

Na kraju sjednice, Vlada je usvojila zaključak da se privrednom društvu Ginex uputi dopis sa molbom da u skladu sa svojim mogućnostima i ove godine sponzoriše sportske klubove s područja našeg kantona.

U drugom zaključku Vlada je prvi dan Ramazanskog bajrama 13. maj, proglasila neradnim danom, dok će se drugi dan Bajrama, onima koji praznuju, odbiti od godišnjeg odmora.

 

 

 

 

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.