Sport

Sport je dio nasljedstva svakog muškarca i žene i njegovo odsustvo se nikada ne može nadoknaditi..” – Pierre de Coubertin

„Sport je složena, javna društvena djelatnost kojoj se u svim razvijenim zemljama svijeta poklanja velika pažnja. Razlog za takav odnos je njegov izuzetno veliki utjecaj na sve segmente života savremenog čovjeka. Najčešće se u prvi plan ističe pozitivno djelovanje sporta na psihofizičko zdravlje, ali mu se veoma često pripisuju i atributi propagandnog, finansijskog i političkog sredstva“ – Strategija razvoja sporta u Bosni i Hercegovini

Djelatnost sporta u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde uređena je Zakonom o sportu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/11), koji je stupio na snagu 21. juna 2008. godine. Na djelatnost sporta na odgovarajući način primjenjuju se i drugi zakoni, posebno oni koji uređuju pitanja udruženja, djelatnosti obrazovanja, javnih preduzeća, radnih odnosa, ministarskih, vladinih, i drugih imenovanjima te propisi iz sistema organa uprave, građenja, finansija i zdravstva.

Zakon o sportu se uređuje sport u Bosansko – podrinjskom kantonu i općinama iz sastava Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, javni interes, ciljevi i nadležnosti Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i općina, definicija osnovnih pojmova, osnovni principi u organiziranju sporta, prava i obaveze sportista, način organiziranja domaćih i međunarodnih sportskih takmičenja, sportskih priredbi, definicija sportskih objekata te izgradnja, održavanje i korištenje sportskih objekata, osnivanje i rad pravnih lica u oblasti sporta, organiziranje i rad ustanova i preduzeća u oblasti sporta, sportske aktivnosti lica sa invaliditetom, nagrade i priznanja sportistima i sportskim organizacijama, zdravstvena zaštita sportista, sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim takmičenjima, sprečavanje korištenja nedozvoljenih stimulativnih sredstava u sportu, stručni rad, informatika u sportu, finansiranje sportskih aktivnosti, nadzor nad provođenjem propisa i kaznene odredbe.

Zakoni i propisi - SPORT
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

Ministar

ARMAN BEŠLIJA. ministar
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, arman.beslija@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.