»»

"/>
Poziv za stručno predavanje

Pozivaju se vlasnici dozvola vozača – instruktora, te licencirani ispitivači i predavači o poznavanju propisa o bezbjednosti saobraćaja i upravljanja motornim vozilom sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde,   da prisustvuju Stručnom predavanju na temu „Saobraćajna kultura u kontekstu sigurnosti na putevima u Bosni i Hercegovini“ u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

 Predavač je licencirani ispitivač Sead Tafro iz Goražda.

 Stručno predavanje održat će se dana 05.12.2018. godine (srijeda) u 13,00 sati u prostorijama sale Ministarstva za privredu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u ulici Maršala Tita broj: 13/A.

        S poštovanjem!

 

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport

     Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.