19.08.2016.
Obrazac prijave -Tekuci transferi neprofitnim organizacijama – za nauku 2016.
11.05.2016.
Obrazac prijave – kultura
18.04.2016.
Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za redovne programe nosilaca sportskih djelatnosti na nivou BPK za 2016. godinu
18.04.2016.
Obrazac RP – DP-0 Obrazac RP – 1 Obrazac broj RP -2 Obrazac br. RP-3 Obrazac br. RP- 4 Obrazac br. RP- 5 Obrazac br. RP-...
16.12.2015.
K O N K U R S za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2015/16. godinu
16.12.2015.
Prijavni obrasci za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2015/16. godinu
06.08.2015.
Javni poziv_Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za mlade 2015.
06.08.2015.
Obrazac prijave _Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za mlade 2015.
04.06.2015.
Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.