29.12.2011.
Svjesni značaja sporta, kao bitnog segmenta ljudskog života i na osnovu postojanja potrebe da se sportske organizacije i drugi nosioci djelatnosti sporta i fizičke kulture udruže...
29.12.2011.
Predsjednik: Damir Žuga Podpredsjednik: Senko Borovac Kontakt telefon: 061/ 48 79 03 Aktiv nastavnika i profesora tjelesnog i zdravstvenog odgoja BPK-a Goražde nastao je 1997. godine...
29.12.2011.
Predsjednik: Almir Hadžović Sekretar: Enver Mirvić Adresa: Kulina Bana br. 25 Kontakt telefon: 038/ 22 37 48 Fax: 038/ 22 37 48 Savez za sport i...
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.