»»

"/>
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, MLADE, NAUKU, KULTURU I SPORT BPK GORAŽDE
Na sastanku s predstavnicima relavantnih institucija razgovarano o sistemskim rješenjima kada su u pitanju potrebe djece koja imaju poteškoće u razvoju i ranoj detekciji
Datum: 01.02.2023.

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održan sastanak s predstavnicima relevantnih institucija i ustanova, na kojem se govorilo o sistemskim rješenjima kada su u pitanju potrebe djece koja imaju poteškoće u razvoju, odnosno ranoj detekciji te problemima s kojim se kasnije susreću u odgojno- obrazovnom procesu.

Kako se moglo čuti danas, na području našeg kantona evidentan je sve veći broj djece koja imaju poteškoće u fizičkom i psihičkom razvoju, a u velikom procentu te teškoće se tek detektuju u školskoj dobi te je neohodan multisektorski pristup u ranoj detekciji i intervenciji poteškoća kod djece.

„Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku kulturu i sport ima za cilj pružiti djeci što bolje i kvalitetnije obrazovanje u svim školama na području našeg kantona, a kada govorimo o podršci djeci koja imaju poteškoće u razvoju, smatramo da je neophodno obezbijediti što kvalitetniji sistemski pristup roditeljima koji će stvoriti pretpostavke za ranu detekciju, odnosno intervenciju što će rezultati u ukupnoj funkcionalnosti djece, kasnije omladine i odraslih ljudi”-naglašava ministrica Adisa Alikadić-Herić.

JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ u Goraždu raspolaže sa kapacitetima i stručnim kadrovima koji mogu pružiti podršku djeci u njihovm rastu i razvoju.

„Pri domu zdravlja djeluje i Centar za mentalno zdravlje u kojem radi cijeli tim ljudi, a s ciljem boljeg i većeg angažmana kada govorimo o pružanju podrške u rješavanju problema, od početka ove kalendarske godine na raspolaganju nam je još jedan psiholog čija je isključiva nadležnost rad s djecom s poteškoćama u razvoju“ –kazao je direktor JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ u Goraždu de. Edin Čengić.

Ovom prilikom, upućen je i apel roditeljima koji smatraju ili negdje sumnjaju da dijete ima problem, da na vrijeme zatraže pomoć stručnjaka kako bi se moglo na vrijeme djelovati.

„Znamo da je svakom roditelju dijete centar svijeta, ali kada znamo da ćemo pružanjem adekvatne podrške pomoći našem djetetu, onda trebamo na vrijeme reagovati, bez bilo kakvih predrasuda“-ističe ministrica.

Relevantne institucije ovim pitanjem bavit će se i ubuduće kako bi se iznašla najbolja rješenja a rana detekcija poremećaja u rastu i razvoju kod djece, u velikoj mjeri, presudna je u sprječavanju brojnih problema s kojim se kasnije mogu susretati , zaključak je svih aktera današnjeg sastanka.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.