»»

"/>
AITI otvara nove mogućnosti
Datum: 10.02.2023.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić i viši stručni saradnik za pravne poslove u Ministarstvu obrazovanja Amir Duhović posjetili su danas Udruženje ALDI prilikom koje je ALDI ”Naprednom institutu za tehnologije i inovacije”, Ustanova za obrazovanje odraslih Goražde (AITI) uručeno Rješenje o ispunjavanju uslova za provođenje Programa obrazovanja odraslih -iz engleskog jezika  za poslovnu administraciju.

Poslovna komunikacija na engleskom jeziku je vještina koju mnogi zaposlenici uče, vježbaju i unaprijeđuju tokom svoje karijere kao jednu od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Svrha programa obrazovanja jeste da doprinese razvoju znanja i vještina u oblasti engleskog jezika za poslovnu administraciju koje su primjenjive kako za nezaposlene pojedince i grupe, tako i za zaposlene osobe u svim sferama ekonomskog, socijalnog i kulturnog života, naročito poslovnog svijeta. Cilj programa jeste da usavrši polaznike u oblasti poslovnog jezika na nivou A2.1, te da unaprijedi kompetencije polaznika da na radnom mjestu djeluju na profesionalan i odgovoran način.

U narednom periodu bit će omogućeno više  informacija za sve zainteresovane osobe za trening kurs, ENGLESKI JEZIK za poslovnu administraciju.

Kako je ovom prilikom naglašeno, Udruženje „ALDI“  ima dugogodišnju uspješnu saradnju na polju obrazovanja odraslih sa resornim ministarstvom, kao i sa DVV International – Ured za BiH, uz čiju podršku je izrađen i akreditovan Program obrazovanja odraslih – engleski jezik za poslovnu administraciju.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.