»»

"/>
NAKON OKONČANOG JAVNOG POZIVA ZA UPIS DJECE U OBAVEZNI PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU
U BPK Goražde obavezni predškolski program pohađat će 247 djece
Datum: 03.03.2023.

 Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde okončan je upis djece u obavezni predškolski program odgoja i obrazovanja , u godini pred polazak u školu,  potvrdila je  danas ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić.

Prema njenim riječima, u obavezni predškolski program odgoja i obrazovanja ove godine upisano je 247 djece, što predstavlja  ohrabrujući  podatak da je evidentan porast broja upisane djece, u odnosu na prethodnu godinu.

„Ovim programom za čiju realizaciju je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport obezbijedilo finansijska sredstva  obuhvaćena su sva djeca koja su rođena u periodu od 01. septembra 2016. do 31. avgusta 2017.godine, odnosno djeca koja će u septembru mjesecu 2023.godine, napuniti šest godina života. Formirat će se šest grupa, četiri grupe će program pohađati  u parku „Plavi cvijet“u Goraždu, jedna grupa u objektu OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima i jedna grupa u OŠ „Ustikolina“ u Ustikolini.Međutim, imamo područja gdje je evidentan jako mali broj upisane  djece, ali će im biti omogućeno da se priključe redovnoj nastavi u područnim školama“-kazala je ministrica Adisa Alikadić-Herić.

Realizacija obaveznog predškolskog programa na području BPK Goražde počinje 13. marta i trajat će do 24. maja.2023.godine, a  odvijat će se pet radnih dana u sedmici u trajanju po tri sata.

Kada je riječ o ljekarskim uvjerenjima, Ministarstvo za obrazovanje, mlade nauku, kulturu i sport već je pokrenulo aktivnosti sa domovima zdravlja, a sve neophodne informacije roditelji djece će dobiti putem vrtića.

Nakon okončanaja obaveznog predškolskog programa odgoja i obrazovanja, u mjesecu maju planiran je upis djece u prvi razred osnovnog obrzovanja.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.