»»

"/>
Sastanak premijera i ministrice za obrazovanje sa direktorom goraždanskog SOS Kinderdorf vrtića
Razgovarano o potrebi osiguranja uslova za predškolski odgoj djece iz socijalno ugroženih porodica i novim načinima sufinansiranja
Datum: 18.10.2012.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dr. Alija Begović i ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović održali su danas sastanak sa direktorom SOS Kinderdorf vrtića Alijom Lapom na kojem je razgovarano o potrebi  osiguranja novog načina sufinansiranja ovog vrtića budući da bi od 1. januara 2015. godine osnivačka prava nad vrtićem trebala preuzeti lokalna zajednica.

Pored razgovora o mogućim načinima sufinansiranja rada goraždanskog SOS vrtića u ovom tranzicijskom periodu pa sve do 2015. godine, akcenat na današnjem sastanku stavljen je i na potrebu osiguranja adekvatnih uslova za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz socijalno ugroženih porodica, čiji broj, na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, nije zanemariv.

U smislu važnosti ulaganja u proces ranog učenja i razvoja djeteta uz podršku zajednice, naglašena je i potreba za stvaranjem uslova za otvaranje jaslica u našem kantonu.

Premijer i resorna ministrica iskazali su načelnu podršku Vlade BPK Goražde u obezbjeđenju podrške za buduće funkcionisanje ovog vrtića, a u narednom periodu trebala bi biti dogovorena konkretna saradnja po ovom pitanju, kao i novi modeli sufinansiranja ovog goraždanskog vrtića.

Ovom sastanku prisustvovali su i učenici koji su u okviru projekta “Volontira-kreditiraj”  odrađivali svoj radni dan u Kabinetu premijera, Ministarstvu obrazovanja i Službi za odnose s javnošću.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.