»»

"/>
Promovisani novi programski sadržaji i novi vizuelni koncept RTV BPK Goražde
Podrška Vlade BPK kvalitetnijem radu televizije
Datum: 02.11.2012.

Menadžment JP RTV BPK Goražde organizovao je danas promociju svog novog programa i studija Televizije Goražde. Svečanoj promociji prisustvovali su predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Bosansko-podrinjskog kantona i općina u njegovom sastavu, predstavnici Goraždanskog muftijstva i Oružanih snaga BiH, te privrednici i poslovni partneri ove medijske kuće.

Od prvog novembra ove godine, Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela je sa emitovanjem programa od 7 sati ujutro do 24 sata uveče. Novi programski sadržaji  i novi vizuelni koncept, prema riječima v.d. direktora RTV BPK Ernada Metaja, prilično su hrabar iskorak za ovu medijsku kuću suočenu sa ozbiljnim finansijskim problemima, ali i korak ka poboljšanju kvaliteta poslovanja i sveukupnog ambijenta. TV studio preuređen je uz nesebičnu stručnu pomoć režisera Ahmeda Imamovića, kao i pomoć jednog dijela privrednika i predstavnika vlasti.

„Opredjeljenje menadžmenta, Upravnog odbora i Skupštine preduzeća je da RTV BPK Goražde u cilju stabilizacije svog poslovanja, prije svega, mora napraviti određena ulaganja u programske sadržaje i vizuelni identitet televizije, što u perspektivi može donijeti određena poboljšanja.

RTV Goražde od danas neće imati razloga da se stidi, bar kada je riječ o vizuelnom dijelu svoje slike, a puno veća stvar je što smo donijeli odluku o cjelodnevnom emitovanju programa i što  smo sklopili saradnju sa Face TV, čiji dio programa preuzimamo, i to je u ovom trenutku najveći iskorak. Ja ovom prilikom želim da se zahvalim svom prijatelju Ahmedu Imamoviću koji je nesebično ovih pet dana dao sebe, za pet dana uradili smo puno, jer kada ljudi hoće pokazalo se da se sa dobrom idejom i malo novca može puno uraditi“- riječi su v.d. direktora JP RTV BPK Goražde  Ernada Metaja.

Čestitke menadžmentu RTV BPK Goražde tim povodom uputio je premijer BPK dr.Alija Begović.

„ Sa radošću primjećujem da su ljudi uspjeli zahvaljujući domišljatosti i improvizaciji, bez nekih velikih ulaganja preurediti studio koji sada ima jedan sasvim dobar izgled i svakako će sada biti ugodniji i reprezentativniji. Osim toga, impresionirala me je činjenica da je menadžment ove televizije odlučio da ide u cjelodnevni program, što je svakako kvalitet više. Nadam se da će ti programi biti dosta kvalitetniji i da će biti prostora za prezentacije naših uspješnih građana. Da će biti dosta više optimizma u odnosu na teške i sumorne teme koje su najčešće na našim programima i da će na taj način RTV BPK Goražde privući veću i širu gledanost u BiH.

Ostaje da se svako sa svoje strane trudi da učini ono najbolje a što se mene tiče i Vlade BPK, svakako ćemo pratiti rad i finansijski se truditi da zadovoljimo što je moguće više i pridonesemo za kvalitniji rad ove televizije“- riječi su premijera Begovića.

„U principu ovo jeste jedna velika improvizacija ali improvizacija koja će služiti nekoj svrsi izvjesno vrijeme i ja se nadam da će otvoriti drugim ljudima oči da shvate koliko je televizija jedna tehnička stvar za koju treba izdvojiti određena sredstva da bi bila u korak sa vremenom. Ono što sigurno krasi televiziju u Goraždu jeste energija ljudi koji rade ovdje, ljudi koji proizvode program. Ovo jeste mala šminka i malo osvježenje, ali mislim da je manje bitno u odnosu na one planove koliko sam čuo, a odnose se na cjelodnevni program i da se što više stvari iz kantona realizira ovdje na licu mjesta“- izjavio je režiser Ahmed Imamović.

Sigurno je da će saradnja sa Face TV, kao i sa drugim tv kućama među kojima je i BHT 1, uz novi vizuelni i programski identitet, kantonalnoj Radio-televiziji dati mnogo veću gledanost i kvalitet.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.