»»

"/>
Dislocirana nastava Ekonomskog fakulteta u Goraždu
Potpisan ugovor o izvođenju nastavnih aktivnosti u akademskoj 2012/2013. godini
Datum: 07.11.2012.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dr. Alija Begović i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Željko Šain potpisali su danas u Goraždu Ugovor o izvođenju nastavnih aktivnosti Ekonomskog fakulteta u Goraždu u ovoj studijskoj godini.

Ugovor podrazumijeva upis studenata u I i II godinu I ciklusa studija prema aktuelnom Nastavnom planu i programu Ekonomskog fakulteta te obezbjeđenje nastavnika i saradnika za izvođenje nastavnih aktivnosti i ispita u obimu i rokovima predviđenim pravilima ovog fakulteta.

Svečanosti potpisivanja ugovora prisustvovali su i ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović te koordinator za nastavu Ekonomskog fakulteta doc.dr. Ensar Šehić.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.