»»

"/>
U budžetu Vlade BPK Goražde i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Značajna sredstva za visoko školstvo i finansiranje prijevoza učenika i studenata
Datum: 09.11.2012.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pri kraju je potpisivanja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačima za izvođenje dislocirane nastave u Goraždu Ekonomskog, Pravnog i Mašinskog fakulteta.

Prije dva dana, Ugovor za ovu akademsku godinu potpisan je sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, dok je za iduću sedmicu planirano potpisivanje ugovora sa Mašinskim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Kako ističe ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović, nastava u dislociranim odjeljenjima ovih fakulteta u Goraždu već je počela a Ministarstvo je zadovoljno saradnjom sa osobljem u Upravi, kao i načinom organizovanja nastave, koja je studentima sa područja ovog kantona omogućila da svoje akademsko obrazovanje stiču u mjestu stanovanja.

Podsjetimo, nastava na Ekonomskom i Mašinskom fakultetu organizovana je za prvu i drugu godinu, za koje je prijavljen dovoljan broj studenata. Nastava se odvija pet dana u sedmici, nekada i vikendom, zavisno od mogućnosti dolaska profesora. Za razliku od Ekonomskog fakulteta, u dislociranom odjeljenju Mašinskog fakulteta 50 posto nastave organizuje se u Goraždu a ostalih 50 posto na daljinu, te je stoga cijena jedne akademske godine za ovaj fakultet manja u odnosu na druga dva fakulteta.

Nastava na Pravnom fakultetu započela je nešto kasnije nego inače, zbog malih poteškoća vezanih za izmirivanje ranijih obaveza i organizovana je za studente treće i četvrte godine. Redovnim studentima druge godine omogućeno je polaganje ispita u Goraždu, s tim da predavanja mogu slušati u Sarajevu.

U budžetu Ministarstva obrazovanja i ove godine za finansiranje visokog školstva biće izdvojeno oko 700.000 KM, što, kako ističe ministrica, nije malo u odnosu na skromni budžet ovog Kantona. Zabrinjava podatak da prolaznost studenata koji se školuju u Goraždu nije zadovoljavajuća i da bez obzira koliko se Ministarstvo obrazovanja i Vlada BPK trude da obezbijede sredstva za finansiranje dislocirane nastave ovih fakulteta, broj redovnih studenata iz godine u godinu se smanjuje, te će, ako se ovaj trend nastavi , uskoro doći u pitanje ekonomska opravdanost ovakvog vida akademskog školovanja.

Ministrica Delizaimović istaknula je takođe da je Ekonomski fakultet i ove godine obezbijedio besplatne udžbenike redovnim studentima prve i druge godine u dislociranim odjeljenjima u Goraždu te da studenti sva tri fakulteta Odlukom Vlade BPK Goražde imaju pravo na sufinansiranje prijevoza.

„ Studenti koji redovno upišu godinu imaju pravo na sufinansiranje 30 posto prijevoza, a neke kategorije kao što su boračko-invalidska zaštita, kategorije iz socijalne zaštite, kao što su djeca bez oba roditelja i neke druge kategorije, djeca invalida, imaju pravo na stopostotno finansiranje prijevoza. To pravo koristi određen broj studenata koji su podnijeli zahtjev i stekli pravo na sufinansiranje, odnosno na finansiranje.

Kad je riječ o prijevozu učenika u osnovnom obrazovanju mi smo prema Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju obavezni osigurati prijevoz jer je obaveza osnivača da finansira prijevoz za sve redovne učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od kuće do škole. U skladu s tim, svi naši učenici koji se nalaze na većoj udaljenosti od četiri kilometra od škole imaju pravo na prijevoz i finansiramo ga 100 posto. Tamo gdje nema redovnih autobuskih linija, zbog toga što nisu kategorisani putevi ili jednostavno ne možete organizovati prijevoz, u skladu sa Odlukom Vlade BPK, učenicima i njihovim roditeljima se daje finansijska pomoć, odnosno novčana nadoknada da bi oni na neki način svojoj djeci organizovali prijevoz. Kad je riječ o srednjim školama, mi nismo obavezni u stopostotnom iznosu finansirati prijevoz, ali smo u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju koji je rekao da su prva dva razreda srednje škole obavezna, svoju obavezu već ove godine uveli, odnosno u stopostotnom iznosu finansiramo prijevoz učenicima prvih razreda srednje škole, dok u drugim, trećim i četvrtim razredima srednjih škola sufinansiramo prijevoz samo za određene kategorije učenika koji prema ovom zakonu imaju na to pravo“- riječi su ministrice obrazovanja Alme Delizaimović.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.