»»

"/>
Sastanak resorne ministrice sa predstavnicima sportskih klubova
Datum: 13.11.2012.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport trenutno provodi pripremne aktivnosti za raspisivanje javnog poziva za sufinansiranje sporta i sportske djelatnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2013. godini.

S tim u vezi, resorna ministrica Alma Delizaimović danas je održala sastanak sa predstavnicima sportskih klubova na kojem je razgovarano o finansiranju sportskih klubova u 2012. godini te najavljenim izmjenama i dopunama kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava.

– Prošle godine doneseni su kriteriji na osnovu kojih su određeni klubovi stekli pravo na sufinansiranje iz budžeta BPK Goražde. Teorija je uvijek jedno, a praksa drugo i život pokaže šta to ustvari u tim teorijskim pretpostavkama nije bilo dovoljno dobro razrađeno. Ova godina je pokazala šta je dobro u tim kriterijima, kao i šta bi se trebalo poboljšati. Mi nećemo donositi nikakve nove kriterije, već samo raditi na poboljšanju postojećih. Poboljšanje će ići u smislu da finansiranje bude što kvalitetnije, a da pri tome budu zastupljene sve sportske grane. Dakle, da svi oni koji žele da se bave sportom i da što više mladih ljudi bude uključeno u sport, što nam je i cilj, a sa druge strane obezbijediti veći iznos novčanih sredstava onima koji se takmiče na većim nivoima – kazala je danas  ministrica Alma Delizaimović.

Za očekivati je da će sredstva za finansiranje sporta u narednoj godini biti planirana u istom iznosu kao i ove godine, a javni poziv za finansiranje sporta u 2013. godini trebao bi biti raspisan do kraja novembra.

– Ja pozdravljavam inicijativu ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport koja je sazvala predstavnike klubova i zatražila da oni iznesu svoje probleme i daju prijedloge u vezi sa nacrtom Izmjena i dopuna kriterija za finansiranje sporta za sljedeću godinu. Mi smo iznijeli svoje prijedloge i mislim da smo ih donekle usaglasili, kako u vezi klubova koji će se u budućnosti pojaviti sa zahtjevima za finansiranje, tako i oko sredstava koja bi se trebala raspodijeliti sljedeće godine – istaknuo je ovom prilikom Zafir Kajević predsjednik MRK „Goražde“.

Prema važećim pokazateljima, u ovoj godini će na ime sufinansiranja sporta iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde biti izdvojeno nešto više od 1 posto ukupnih budžetskih sredstava, obzirom da u prijedlogu rebalansa budžeta BPK Goražde za 2012. godinu sredstva za ovu namjenu nisu umanjena.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.