»»

"/>
Projekat utopljavanja JU STŠ „Hasib Hadžović“ na čekanju
Nisu doznačena sredstva u iznosu 50.000 KM
Datum: 16.11.2012.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša u junu mjesecu 2012. godine donijelo je odluku o dodjeli sredstava Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u iznosu od 50.000 KM na ime projekta utopljavanja školske zgrade JU Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ u Goraždu.

Prema riječima ministrice za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alme Delizaimović, potpisan je i ugovor sa predstavnicima Federalnog ministarstva, ali do sada sredstva nisu prebačena, što onemogućava realizaciju ovog projekta. U međuvremenu, Vlada BPK je na prijedlog Ministarstva donijela je odluku o pokretanju postupka odabira najpovoljnijeg izvođača  i ta procedura je završena.

„Prema našem računu za ovaj projekat će nam trebati oko 80.000 KM. Na sjednici Vlade BPK Goražde donijeli smo odluku da se ovaj projekat realizuje onda kada sredstva od Federalnog ministarstva budu prebačena na podračun BPK Goražde, odnosno Ministarstva za obrazovanje. Međutim, već je proteklo skoro pola godine, a mi zbog finansijske situacije u kojoj se nalazimo nismo započeli realizaciju ovog projekta i mislim da ga nećemo ni započeti dok sredstva ne budu prebačena, a koja su usmjerena za ove namjene. S druge strane, od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja u oktobru mjesecu dolazila je komisija koja je zadužena za praćenje realizacije projekata po ovom Javnom pozivu i mi smo ih na tom sastanku informisali da sredstva još nisu došla i da ćemo onog momenta kad dođu započeti realizaciju samih aktivnosti. U više navrata, putem našeg Ministarstva za finansije, a i sami, kontaktirali smo resorno Ministarstvo koje nam je odobrilo ovaj projekat i Ministarstvo za finansije Federacije BiH i od njih smo dobili odogovor da će sredstva biti prebačena, ali nikada nismo dobili garanciju kada će to biti- kazala je ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović.

Iako sredstva za projekt utopljavanja školske zgrade JU Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ nisu do sada prebačena, ministrica Delizaimović se nada da ovaj projekat neće biti doveden u pitanje. Zbog vremenskih uslova, ovakva vrsta radova ne može se izvoditi kada je hladno , a  ukoliko ih ipak bude,  ovaj projekat će svoju realizaciju morati sačekati do proljeća.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.