»»

"/>
Javna rasprava o nacrtu Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama održana u Goraždu
Date primjedbe i sugestije na tekst nacrta Zakona
Datum: 18.01.2013.

HPIM5222

Nakon općina Pale-Prača i Foča –Ustikolina, Javna rasprava o nacrtu Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde održana je i u Goraždu. Pored predstavnika skupštinskih komisija, Ustavne i zakonodavno-pravne, Komisije za obrazovanje, kulturu , informisanje i sport, Komisije za mlade, predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova,  javnoj raspravi prisustvovao je i veliki broj sportskih radnika ispred goraždanskih sportskih klubova.  Prisutnima se obratio ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Dževad Adžem te predstavnici Ministarstva koji su detaljno predstavili odredbe  nacrta ovog Zakona.

Podršku donošenju ovog veoma značajnog propisa dali su svi prisutni,  ali su  iznesene i  mnoge primjedbe na tekst nacrta Zakona, koje se mogu dostaviti i u pisanoj formi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u roku od sedam dana. Sve primjedbe će biti razmotrene prije upućivanja nacrta Zakona Vladi i Skupštini BPK na usvajanje.

I predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u pogledu svojih nadležnosti, podržavaju  donošenje ovog propisa koji bi trebao omogućiti i olakšati djelovanje policijskih službenika na terenu, ali smatraju da je potrebno izvršiti određene korekcije kako ne bi došli u koliziju sa zakonskim propisima koji se primjenjuju.

„Između ostalih, to je Zakon o unutrašnjim poslovima BPK koji decidno navodi šta su to nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i ministra, šta Uprave policije i policijskog komesara. Zatim, dolazimo u određenim članovima u koliziju i sa Zakonom o prekršajima F BiH, Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o javnom redu i miru i Zakonom o javnom okupljanju. To su određene finese kojih se ovaj zakon dotiče i dolazi malo u suprotnost s tim odredbama i one bi se morale usaglasiti sa tim pozitivnim zakonskim propisima. O drugim elementima ovog zakona koji govori o samoj organizacij,i o objektima i o prostoru gdje se obavljaju sportske manifestacije, učesnicima, samog organizatora, redarskih službi i obezbjeđenja javnog reda i mira, odnosno policijskog djelovanja isto ćemo dati određeni broj primjedbi koje su više tehničke nego suštinske prirode- kazao je ovom prilikom ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde Nermin Džambegović.

I predsjednik MRK Goražde Zafir Kajević u ime predstavnika sportskih klubova naglašava da je neophodno donijeti ovaj zakon, ali on smatra da je potrebno njegove odredbe prilagoditi uslovima sportskih klubova koji ovdje egzistiraju u pogledu organizacije  sportskih manifestacija te kaznenih odredbi  predviđenih ovim propisom.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.