»»

"/>
Pedagoški zavod
Novi seminar za nastavnike
Datum: 21.01.2013.

Copy-of-Seminar-002

U okviru započetog ciklusa seminara o temi inkluzije koji se odvija u organizaciji kantonalnog Pedagoškog zavoda na čijem čelu je direktorica Dika Makota, danas je u Goraždu ponovo održan seminar za nastavno osoblje predškolskih ustanova i osnovnih škola na prostoru BPK Goražde.

O ranoj identifikaciji i opservaciji djece sa posebnim potrebama učesnicima seminara danas je govorio Vahid Muhić iz Prosvjetno-pedagoškog zavoda Sarajevo, a poseban akcent na predavanju stavljen je na izradu individualiziranog nastavnog plana i programa za djecu sa posebnim potrebama te metodiku rada sa ovom djecom.

Inače, inkluzija, koja je još uvijek relativno nov pojam u našem društvu, predstavlja jedan pristup koji ima za cilj da promoviše obrazovanje u redovnim školama za sve učenike bez obzira na njihove sposobnosti, a ideja inkluzije je da se svi učenici tretiraju ravnopravno i da se svim učenicima kojima je potrebno osigura potrebna pomoć kako bi nesmetano mogli pratiti nastavni plan i program.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.