»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje
Posjeta stipendice Fonda otvoreno društvo BiH
Datum: 31.01.2013.
Sastanak u Ministarstvu obrazovanja

Sastanak u Ministarstvu obrazovanja

Edina Đurković iz Sarajeva stipendica je Fonda otvoreno društvo BiH koja radi na istraživanju uloge sistema obrazovanja u generisanju kulture sjećanja u BiH.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde jedno je u nizu resornih ministarstava i agencija na području cijele BiH koje je posjetila ili koje namjerava posjetiti s ciljem prikupljanja potrebnih informacija za svoje istraživanje.

Na sastanku sa resornim ministrom Dževadom Adžemom i njegovom saradnicom Amirom Borovac, stipendica ovog Fonda razgovarala je o pitanjima koja se tiču nastavnog plana i programa koji se koristi u školama na području BPK Goražde, obzirom da je glavni cilj ovog istraživanja da doprinese humanizaciji pogleda na prošlost i ratove kroz obrazovni sistem.

Kako ističe Edina, jedan od očekivanih rezultata ovog istraživanja trebale bi biti i preporuke za kreiranje javne politike koja će sadržavati izvodljive i efikasne metode za prevazilaženje etničkih barijera između mladih ljudi kroz obrazovni sistem čiji je glavni cilj dodavanje novih vrijednosti koje će doprinjeti reintegraciji bh. društva.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.