»»

"/>
Pedagoški zavod BPK Goražde
Započeo drugi ciklus edukacija
Datum: 18.02.2013.

septembar-2012-002

Nakon okončanog prvog ciklusa edukacija za realizatore odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama za odgoj i obrazovanje u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kroz projekat Pedagoškog zavoda Edukacije za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola u oblasti inkluzije i rada sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama  u ustanovama za odgoj i obrazovanje u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, u subotu, 16.2.2013.godine održan je i prvi seminar za nastavnike i stručne saradnike u osnovnim i srednjim školama, kojim je otvoren drugi ciklus edukacija.

Predavači na seminaru su bili direktorica Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, mr.sc. Dika Makota, te stručni savjetnici za oblast obrazovanja  mr.sc. Emina Hadžić i mr.sc. Nijaz Zorlak. Cilj seminara je bio olakšati nastavnicima rad u inkluzivnom sistemu obrazovanja, a ovaj put se akcenat stavio na teme „Inkluzija i pravo na obrazovanje“, „Načini i stilovi komuniciranja u nastavi“ te “Didaktičko-metodički postupci u radu s djecom s teškoćama u učenju i razvoju”.

Projekat Edukacije za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola u oblasti inkluzije i rada sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama  u ustanovama za odgoj i obrazovanje u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde realizuje uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Fonda otvoreno društvo BiH te uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Prvi ciklus edukacija je trajao od novembra 2012.godine do kraja januara 2013.godine i u sklopu prvog ciklusa edukacija je organizirano ukupno 9 jednodnevnih i dvodnevnih seminara sa ukupno 17 predavača, na kojima je učešće uzelo više od 300 odgajatelja, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i drugih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Drugi ciklus edukacija će biti okončan do kraja juna 2013.godine, a pored seminara iz oblasti inkluzije i rada sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama, on će obuhvatiti i organizaciju okruglih stolova i savjetodavnog rada s nastavnicima u oblasti uvođenja savremenih informacionih tehnologija u direktan nastavni proces.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.