»»

"/>
Osnovan Aktiv bibliotekara osnovnih i srednjih škola Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Datum: 16.04.2013.

biblioteka

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je u ponedjeljak, 15.4.2013.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde organizirao zajednički sastanak svih bibliotekara i uposlenika koji su zaduženi za rad u bibliotekama  u osnovnim i srednjim školama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sastanku su prisustvovali ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Dževad Adžem, direktorica Pedagoškog zavoda, Dika Makota, te stručna savjetnica za oblast obrazovanja, Emina Hadžić, kao i predstavnici svih osnovnih i srednjih škola u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde zaduženi za rad u bibliotekama.

Nakon uvodnog pozdrava, direktorica Pedagoškog zavoda, mr.sc. Dika Makota, je ukazala na potrebu unapređenja i afirmacije rada biblioteka te sistemskog rada na povećanju broja čitalaca, prvenstveno  među učeničkom populacijom.

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževad Adžem, je u svom obraćanju bibliotekarima i predstavnicima osnovnih i srednjih škola ukazao na značaj čitanja i promocije čitalaštva za obrazovanje i odgoj učenika, te naglasio da je izuzetno veliki značaj bibilotekara koji  učenike treba da motivišu za čitanje knjiga, što je u konačnici bitno za postizanje višeg nivoa općeg znanja i komunikacijskih vještina kod učenika.  Ministar je naglasio da je neophodna promocija biblioteka u printanim i elektronskim medijima, prvenstveno na zvaničnim web stranicama škola i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, gdje bi na adekvatan način (objavljivanjem fotografija knjiga, kritičkim prikazima djela i sl.) bila predstavljena književna, naučna, stručna djela, publikacije i drugi naslovi kojima svaka pojedina biblioteka raspolaže, kako bi čitaoci mogli dobiti informacije o knjigama koje mogu posuditi iz biblioteka i pročitati. Kao jedan od vidova motivacije učenika za čitanje, ministar je naveo mogućnost organizacije debatnih klubova, kreativnih radionica,  okruglih stolova, promocija knjiga, književnih večeri, druženja s književnicima i sl. na kojima bi učenici vodili diskusije, razmjenjivali mišljenja i stavove o pročitanim knjigama, te bi im bila predstavljena aktuelna književna i druga djela u skladu s uzrastom i potrebama učenika. Također, ministar je ukazao na potrebu snimanja i emitovanja edukativnih emisija u programu Radio-televizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gdje bi se aktualiziralo čitanje i podstaklo omladinu da više čita.

Stručna savjetnica za oblast obrazovanja, Emina Hadžić, je ukazala na potrebu formiranja aktiva bibliotekara na nivou osnovnih i srednjih škola u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, koji bi za cilj imao jedinstven i sistematičan pristup, transparentan i kvalitetan rad u bibliotekama, a u konačnici i promociju rada biblioteka i mogućnost afirmacije čitalaštva među učenicima. Formiranje aktiva bi doprinijelo boljoj saradnji biblioteka sa Pedagoškim zavodom i Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Inicijativu za osnivanje aktiva bibliotekara su jednoglasno prihvatili predstavnici svih škola, nakon čega je usvojen zaključak o formiranju Aktiva bibliotekara osnovnih i srednjih škola u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Za predsjednicu Aktiva je izabrana Džena Kanlić, dipl. komparatista i bibliotekar, a za zamjenicu predsjednice Hasena Adžović. Predsjednica Aktiva, Džena Kanlić, dipl. komparatista i bibliotekar, je preuzela obaveze i dužnosti u vezi sa koordinacijom rada Aktiva u narednom periodu

Kao inicijalna aktivnost Aktiva bibliotekara osnovnih i srednjih škola, a s ciljem afirmacije rada biblioteka, predloženo je da se povodom 23.aprila, Međunarodnog dana knjige i autorskih prava, organizira centralna manifestacija na nivou osnovnih i srednjih škola, na kojoj će uz prigodan edukativno-zabavni program biti promovisani najvrijedniji učenici-čitaoci, članovi školskih biblioteka.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.