»»

"/>
Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Razgovarano o projektima obrazovanja odraslih
Datum: 12.04.2013.

Copy-of-IMG_1210

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Dževad Adžem, sa saradnicima sastao se juče sa predstavnicima organizacija  CARITAS i DVV International u BiH. Na sastanku je razgovarano o aktivnostima i projektima u oblasti obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja koje realizuju ove organizacije te o mogućoj saradnji i podršci kada je u pitanju zakonsko uređenje obrazovanja odraslih u BPK Goražde.

U svim sredinama postoji potreba za obrazovanje odraslih pa i u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Organizacije poput CARITAS-a i DVV Internationala u BiH veliki dio svojih aktivnosti usmjerili su na pomoć ovom vidu obrazovanja, a sve s ciljem bržeg zapošljavanja.

„ Podaci govore da je od 3.148 ljudi koji su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u Službi za zapošljavanje BPK Goražde 1.435 nekvalifikovanih radnika. To su ljudi koji nemaju nikakve kompetencije  i vrlo je teško da na tržištu rada mogu pronaći zaposlenje. Naš cilj je da ih kroz određene oblike obuke certificiramo kako bi bili spremni i konkurentni na tržištu rada“-istaknuo je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Dževad Adžem.

U tom kontekstu, predstavnici CARITAS-a i DVV Internationala u BiH  željeli su da se upoznaju sa planovima, idejama i ciljevima Bosansko-podrinjskog kantona kada je u pitanju obrazovanje odraslih, a ponudili su i konkretne projekte pomoći koji bi se realizovali sa aktivnostima donošenja zakonskog okvira.

„Mi već sada možemo ponuditi nekoliko projekata iz socijalnog područja, kao što su obuka za njegovanje starih osoba i personalni asistenti za osobe sa invaliditetom. Takođe, kolege iz DVV Internationala su spremne ponuditi jednu stručnu obuku za androgoški kadar koji trenutno radi u srednjoj stručnoj školi“- kazao je zamjenik ravnatelja CARITAS-a u BiH Zlatko Malić.

Prema riječima ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževada Adžema, postoji sporazum sa nevladinom organizacijom „Aldi“ gdje je ponuđena njihova pomoć kod izrade zakonskog okvira koji bi finansirala organizacija USAID i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Copy-of-IMG_1216

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.