»»

"/>
U Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Potpisan Memorandum o razumijevanju sa predstavnicima Misije OSCE-a
Datum: 17.04.2013.

IMG_0246

U znak zahvalnosti za sve realizovane projekte i podršku koju Misija OSCE-a u BiH pruža u oblasti obrazovanja u našem kantonu, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževad Adžem danas je sa svojim saradnicima upriličio prijem za predstavnike Misije OSCE-a.

Ovom prilikom potpisan je i Memorandum o razumijevanju o provedbi Plana i programa za inkluzivne škole.

Prema riječima ministra Adžema, podrška OSCE-a Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je od velikog značaja, obzirom da se uz njihovu pomoć realizuju projekti koji će poboljšati rad odgojno-obrazovnih ustanova.

– U narednom periodu težnja nam je da svaka škola ima izrađen Akcioni plan kroz koji bi bile konkretizovane smjernice rada i prioriteti njihovih ulaganja, a Ministarstvo će kroz godišnji plan i program svake škole uspostaviti način realizacije aktivnosti iz Akcionog plana – kazao je ovom prilikom ministar Dževad Adžem.

Podsjetimo, Ministarstvo je u saradnji OSCE-om u proteklom periodu realizovalo nekoliko izuzetno značajnih projekta, a to su prije svega projekat „Edukacija članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola i sekretara škola“ te projekat „Plan i program za inkluzivne škole-indeks inkluzivnosti u BPK Goražde“.

Ispred Misije OSCE-a u BiH prijemu je prisustvovao direktor Odjela za obrazovanje Andrew Gridinsky koji je izrazio zadovoljstvo zbog spremnosti Ministarstva da realizuje ove važne projekte za učenike i osoblje škole.

IMG_0247

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.