»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Održan radni sastanak sa direktorima škola i predškolskih ustanova
Datum: 21.05.2013.

Sastanak sa direktorima skola 004

U Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport danas je održan radni sastanak sa direktorima  škola i predškolskih ustanova na području BPK Goražde na kojem je razgovarano o zajedničkim aktivnostima koje će resorno Ministarstvo i ove školske ustanove realizovati do kraja školske godine.

Između ostalog, razgovarano je o pripremi priredbe u povodu završetka Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za ovu godinu, sutrašnjem Atletskom mitingu učenika osnovnih i srednjih škola, organizaciji dodjele nagrada najbolje plasiranim učenicima na kantonalnim takmičenjima te predstojećoj realizaciji školskih projekata odobrenih u okviru programa World Vision-a.

Prema riječima resornog ministra Dževada Adžema, Ministarstvo za obrazovanje daje veliki značaj apliciranju na projekte koji će se doprinjeti poboljšanju uslova za izvođenje nastave te unaprjeđenju procesa obrazovanja na području BPK Goražde.

Jedan od takvih projekata je i aktuelni projekat organizacije World Vision, u okviru kojeg je omogućeno opremanje nekoliko osnovnih škola u našem kantonu.

– World Vision prisutan je u BiH već duži niz godina i do sada je implementirao značajna sredstva u naš kanton. I pored veoma teške situacije, mi nismo odustali od zajedničke saradnje koja je na kraju rezultirala pozitivnim pomacima za sve naše škole. Među dvanaest projekata koje će sufinansirati World Vision, a čija je vrijednost 150.000 KM, nalaze se i projekti pet naših škola – kazao je ovom prilikom ministar Dževad Adžem.

Kako on ističe, ovi projekti posebno su značajni zbog toga što su ih radili timovi učenika, a njihovu realizaciju finansijski će podržati i resorno Ministartsvo.

Ovom prilikom najavljeno je i održavanje redovnih sastanaka sa svim školama na kojima će se dogovarati aktivnosti usmjerene na poboljšanje ukupne situacije u oblasti obrazovanja. Na ovaj način biće omogućena i bolja koordinacija zajedničkih aktivnosti te određivanje prioritetnih projekata škola na području BPK.

– Ovo je jedan novi način saradnje o kojoj ćemo se na današnjem sastanku dogovoriti. Dogovorićemo koji su to projekti i koja škola ima prioritetne razloge da aplicira, a nakon sastanka ćemo se opredijeliti sa kojim projektima ćemo aplicirati prema Federalnom ministarstvu obrazovanja i svim drugim ministarstvima koja objave javne pozive za projekte. Tako ćemo moći rješavati probleme u obrazovanju prema prioritetima – istakao je resorni ministar.

Sigurno je da sve škole u BPK Goražde imaju potrebu za ulaganjem u školsku infrastrukturu, ali je Osnovna škola „Fahrudin Fahro Baščelija“ na vrhu liste kada su u pitanju ta ulaganja. Kako je danas istaknuto, radi se prvenstevno o lošoj krovnoj konstrukciji koju je potrebno sanirati u što skorijem roku.

Budući da je sastanku prisustvovala i saradnica za obrazovanje pri Misiji OSCE-a Suada Osmanspahić, danas je razgovarano i o nastavku saradnje na projektu dobrog upravljanja u školama, u okviru kojeg je omogućena i obuka članova školskih odbora.

 

 

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.