»»

"/>
Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Održana Javna rasprava o temi „Upis učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2013/2014. godini“
Datum: 17.05.2013.

Copy-of-IMG_1942

S ciljem usklađivanja upisne politike sa tržištem rada na prostoru našeg kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju, provodi aktivnosti vezane za pripremu prijedloga Odluke o utvrđivanju zanimanja za koje će se učenici moći opredijeliti prilikom upisa u prve razrede srednjih škola u školskoj 2013/2014. godini.

S tim u vezi, danas je u organizaciji resornog Ministarstva održana javna rasprava o temi upisa učenika u prvi razred srednjih škola kojoj su pored organizatora, prisustvovali  i direktori osnovnih i srednjih škola sa prostora našeg kantona, predstavnici Službe za zapošljavanje te Privredne i Obrtničke komore.

Ove godine 169 učenika završava osnovno obrazovanje, dok se u prvi razred osnovnog obrazovanja upisuje isti broj učenika.

Prema riječima resornog ministra Dževada Adžema, ovi podaci govore da će škole u narednom periodu imati problem sa popunjavanjem broja učenika, a javiće se i problem zbrinjavanja kadrova u sektoru prosvjete.

„Izbor zanimanja je veoma bitan, kako bi učenici po završetku svog školovanja imali adekvatne reference i svoj status u budućnosti rješavali na nivou postignutih rezultata i kompetencija. Ministarstvo, u koordinaciiji sa menadžmentom privrednih  subjekata na prostoru našeg kantona i strateškim pravcima i opredjeljenjima Vlade, želi da sagleda i mišljenje menadžmenta srednjih škola, kada su u pitanju zanimanja potrebna tržištu rada. Konačnu odluku će donijeti Vlada BPK Goražde,  na osnovu trenutnog broja onih koji traže posao i nalaze se na evidenciji Službe za zapošljavanje“- kazao je ovom prilikom ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževad Adžem.

U zadnje dvije do tri godine, interes učenika za zanimanja u Srednjoj tehničkoj školi je u blagom porastu. Direktor ove škole Muhamed Pleh smatra da akcenat treba staviti na tehnička zanimanja, te je ovom prilikom pozvao učenike i njihove roditelje da to uzmu u obzir, kako ne bi došli u situaciju da se nalaze na evidenciji nezaposlenih iz razloga što njihovo zanimanje nije potrebno tržištu rada.

Upis učenika trajat će u periodu od 10. – 20. juna 2013. godine, a do tada će u svim osnovnim školama biti upriličena prezentacija svih zanimanja.

Ovom prilikom pozivaju se svi budući srednjoškolci i njihovi roditelji da uzmu aktivno učešće u ovim prezentacijama, a resorno Ministarstvo će kroz program Radio-televizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predstaviti sva zanimanja i organizovati kontakt emisije posvećene upisu učenika u srednje škole.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.