»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje BPK
Potpisani ugovori o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika i studenata
Datum: 07.06.2013.

Copy-of-IMG_2549

U Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport danas su potpisani ugovori o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika i studenata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ugovori su potpisani sa odabranim prijevoznicima, firmama ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde, „Drina-bus“ d.o.o. Ustikolina, „Živojević-bus“ d.o.o. Goražde i „Goraždeprevoz“ d.o.o. Goražde.

Obzirom da su prvobitno ponuđene cijene za prijevoz učenika i studenata u postupku javne nabavke putem otvorenog postupka značajno prelazile iznos sredstava za ove namjene predviđenih u budžetu resornog Ministarstva, donešena je Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka nabavke usluga cestovnog prijevoza.

– Mi kao Ministarstvo, odnosno Vlada kantona smo zadovoljni zbog načina na koji je proveden ovaj postupak, a to je pregovarački postupak i što smo uspjeli sačuvati budžetska sredstva. I u narednom periodu ćemo gledati da ispunimo obećanje koje smo dali prema roditeljima čija djeca idu u srednju školu da smanjimo troškove participacije roditelja za prijevoz učenika koji pohađaju srednju školu – kazao je ovom prilikom resorni ministar Dževad Adžem.

Realizacija  ugovora počinje teći od naredne školske godine i trajat će do  31.12.2014. godine.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.