»»

"/>
Okrugli sto za direktore osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova
Sumirani rezultati jednogodišnje edukacije
Datum: 26.06.2013.

4

Projekat edukacije za nastavnike i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola u oblasti inkluzije i rada sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama u ustanovama za odgoj i obrazovanje u BPK Goražde koji je realizovao Pedagoški zavod našeg kantona je okončan. Tim povodom, danas je održan Okrugli sto za direktore osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova na kojem su sumirani rezultati seminara i radionica održanih u toku školske 2012/2013.godine, s akcentom na iskustva u inkluzivnom obrazovanju i radu sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama u odgojno-obrazovnim ustanovama u BPK Goražde. Okruglom stolu prisustvovao je i resorni ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževad Adžem sa saradnicima.

Copy of IMG_3061

Projekat je trajao godinu dana a s ciljem osiguranja kvaliteta edukacija, Pedagoški zavod angažovao je eksperte i certificirane edukatore iz date oblasti .

„Dakle, inkluzija je sada nama poznata tema. Mi smo obučili 328 nastavnika, a neki od njih su i po osam puta prisustvovali seminaru. Ostvareno je 3.500 kontakt sati što znači da je svakom nastavniku data ogromna mogućnost da se edukuje na ove određene teme. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo angažovali adekvatne ljude, određeni broj eksperata iz cijele Bosne i Hercegovine- Republike Srpske, Distrikta Brčko, te doktore nauka sa Univeziteta Sarajevo i Banja Luke, kao goste iz Širokog Brijega. Iskoristili smo takođe i naše resurse sa prostora BPK. Edukaciju je prošao veliki broj nastavnika koji su slušali 102 teme sa velikim brojem podtema i radionica od velikog značaja. Želim ovom prilikom da se zahvalim našem resornom Ministarstvu i Vladi BPK Goražde koji su nam omogućili da ovo dovedemo do kraja- kazala je direktorica Pedagoškog zavoda BPK Goražde Dika Makota.

Direktorima odgojno-obrazovnih ustanova danas su dodijeljena i uvjerenja o prisustvu seminarima realiziranim u okviru ovog projekta.

ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.