»»

"/>
Osnovnim školama dodijeljeno 454 kompleta udžbenika
Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo obezbjedili sredstva za nabavku udžbenika
Datum: 03.09.2013.

IMG_3796

Dodjela udžbenika osnovnim školama sa područja našeg kantona danas je upriličena u OŠ „Husein ef. Đozo“ u Goraždu.

Riječ je o 454 kompleta udžbenika namijenjenih učenicima od 1. do 9. razreda osnovne škole koji  dolaze iz porodica slabijeg materijalnog statusa, a sredstva za ovu namjenu obezbijedilo je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u saradnji sa Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Dodjeli udžbenika prisustvovali su i premijer BPK Goražde Emir Frašto te ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževad Adžem.

Obzirom da se u protekle dvije godine nije mijenjao spisak odobrenih udžbenika za osnovne škole, polovni udžbenici mogu se koristiti i u školskoj 2013/2014. godini. Kako je ovom prilikom istaknuo ministar Adžem, pored novih kompleta udžbenika, škole raspolažu i velikim brojem korištenih udžbenika u školskim bibliotekama te je zamolio roditelje učenika da se prije kupovine udžbenika obavezno obrate školama kako bi provjerili da li se njihovo djete nalazi na spisku za besplatne udžbenike.

Direktor OŠ „Ustikolina“ Mensad Arnaut uputio je u ime Aktiva direktora škola riječi zahvalnosti Vladi BPK Goražde i resornom ministarstvu na ukazanoj pomoći ističući da je na sastanku Aktiva dogovoreno da  ukoliko se u nekoj školi pojavi višak udžbenika ti udžbenici budu proslijeđeni školi kojoj su potrebni.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.