»»

"/>
NA PODRUČJU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
Ozvaničen prvi dan dislocirane nastave na Fakultetu informacionih tehnologija
Datum: 21.10.2013.

Copy-of-IMG_4676

Zahvaljujući Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u Goraždu je danas zvanično započela dislocirana nastava Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara.

Kako to i priliči, prvi dan nastave za one koji su donijeli odluku da svoje visoko obrazovanje steknu na ovom fakultetu bio je svečan.

Čestitke studentima uputili su premijer BPK Goražde Emir Frašto, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževad Adžem i dekan Fakulteta Jasmin Azemović.

U svom obraćanju studentima premijer Frašto je kazao da će Vlada BPK Goražde dati svoj doprinos u organizaciji nastave ovog fakulteta, s tim da će dalje opredijeljenje Vlade da finansira rad visokoškolskih ustanova na području našeg kantona prvenstveno zavisiti od ozbiljnosti i rezultata samih studenata.

Copy of IMG_4675

„Kadrovi koji završe ovaj fakultet predominantno zauzimaju sva radna mjesta na prostoru BiH. Ova Vlada napravila je ogroman iskorak u sferi obrazovanja i praćenja svjetskih trendova , pogotovo kada je u pitanju visoko školstvo, odnosno obrazovanje. To je veoma bitno, jer  savremeni svijet i svijet globalno,  kreće se u potpuno drugom smjeru od okvira  u kojem smo mi naučili da se obrazujemo. Svijet obrazovanja u budućnosti je svijet znanja i mi smo se opredijelili za informacione tehnologije čisto iz razloga jer tržište rada kako evropsko, tako i svjetsko,  traži visokoobrazovane kadrove koji su spremni programirati, operirati i upravljati složenim sistemima“-istaknuo je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Dževad Adžem.

Copy of IMG_4664

„Nadamo se da će studenti iskoristiti  potencijal koji im je omogućen od strane Vlade BPK Goražde. Njihova beneficija je da se školuju u zanimanju koje je trenutno najjače, najperspektivnije i sigurno ako nauče da će naći posao. Mi imamo Distance Learning (DL) studij, gdje je omogućeno studentima da nastavu prate online, putem naših servisa. Takođe, nastavu ćemo držati dva puta po dva dolaska u Goraždu, u ljetnom i zimskom semestru, a sve ostalo je online. Svaki predmet će u toku sedmice da ima po jedan sat online nastave, kako bi studenti putem naše stranice i svojih računara pratili  konsultacije, lekcije, postavljali  pitanja, kao da smo tu“-kazao je danas dekan Fakulteta informacionih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara Jasmin Azemović.

Planirano je da studenti danas, u pratnji dekana, posjete goraždansku firmu „Bekto Precisa“ kako bi se upoznali sa poslovima za koje su odlučili da se školuju i kako bi bili dodatno motivisani za ovaj studij.

Copy of IMG_4653

Zvaničnom početku dislocirane nastave Fakulteta infomacionih tehnologija prethodilo je potpisivanje ugovora u kabinetu premijera BPK Goražde. Ugovor sa ovim fakultetom potpisan je na period od pet godina, a cijena školarine za jednu akademsku godinu po studentu iznosi 1.800 KM.

Uzimajući u obzir tešku finansijsku situaciju, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sufinansiraće studentsku školarinu sa pedeset posto sredstava, a ostali dio sredstava roditelji studenata će moći platiti u nekoliko rata, zavisno od dogovora koji će biti postignut sa ovim fakultetom.

U prvu godinu studija Fakulteta informacionih tehnologija-dislocirana nastava u Goraždu, u akademskoj 2013/2014. godini upisana su 42 studenta.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.