»»

"/>
ODRŽAN SASTANAK SA AKTIVIMA NASTAVNIKA
Podrška Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda neće izostati ni u ovoj školskoj godini
Datum: 28.08.2014.

Copy-of-IMG_1318

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održan sastanak sa Aktivom nastavnika osnovnih škola iz nastavnog predmeta matematika i Aktivom nastavnika iz nastavnog predmeta informatika u srednjim školama.

Na sastanku je razgovarano o poboljšanju rada nastavnika iz ovih nastavnih predmeta u smislu prenošenja i usvajanja znanja učenika sve u cilju da se u ovoj školskoj godini dođe do što boljih ishoda u učenju.

Jednoglasnom odlukom prihvaćeno je da se realizacija nastavnih planova i programa u svim osnovnim školama kada je riječ o nastavnom predmetu matematika provodi na isti način zbog horizontalne prohodnosti iz tog predmeta. Nastavnici su predložili da se sedmična norma iz ovog predmeta smanji za jedan čas kako bi to vrijeme bilo iskorišteno za rad sa nadarenim učenicima kroz pripremu za školska takmičenja.

Copy-of-IMG_1314

 

Kada je riječ o nastavnom predmetu informatika u srednjim školama na sastanku je razgovarano o mogućnostima revidiranja nastavnih planova i programa kako bi se pratio trend informatičke tehnike s ciljem kvalitetnog obrazovanja iz ovog predmeta. Svaka promjena i inovacija u ovoj oblasti iziskuje finansijska sredstva u smislu nabavke nove opreme i instaliranje programa te je konstatovano da je potrebno u budžetu planirati sredstva kako bi svaki učenik imao dostupan računar.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Azra Kuljuh i direktorica Pedagoškog zavoda Dika Makota ovom prilikom uputile su riječi podrške nastavnicima, kako bi se ispoštovali pedagoški standardi i nastavni planovi i programi.

Copy-of-IMG_1322

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.