»»

"/>
SARADNJA UNICEF-A, FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE I MINISTARSTAVA OBRAZOVANJA I SOCIJALNE POLITIKE BPK-A GORAŽDE
Potpisan Protokol o saradnji u oblasti unaprjeđenja ranog rasta i razvoja djece
Datum: 09.09.2014.

Copy-of-IMG_1691

U zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je svečano potpisan Protokol o saradnji u oblasti ranog rasta i razvoja djece u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Protokol o saradnji, zasnovan na odredbama UN Konvencije o pravima djeteta, potpisale su ministrice za socijalnu politiku i obrazovanje u Vladi BPK-a Azra Kuljuh i Nela Čarapić, a svečanosti potpisivanja prisustvovali su i predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke na čelu sa ministrom Damirom Mašićem, predsjedavajući Skupštine BPK-a Suad Došlo, premijer BPK-a Emir Frašto, pomoćnica Federalnog ministarstva zdravstva Vildana Doder, te predstavnica UNICEF-a Selena Bajraktarević.

Potpisivanjem protokola postignuta je saglasnost o zajedničkom, integrisanom djelovanju usmjerenom na unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece, sa posebnim naglaskom na marginalizirane skupine i njihovu zaštitu od svih oblika diskriminacije.

– Protokol se odnosi na intersektorsku saradnju u okviru projekta koji realizuje UNICEF u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja, a odnosi se na centre za rani rast i razvoj djece. Radi se o projektu koji bi unaprijedio brigu o djeci uzrasta od 0 do 10 godina, a koji bi se bavio preveniranjem i ranim otkrivanjem određenih poremećaja u ranom rastu i razvoju djece – istakla je ministrica Azra Kuljuh.

Copy-of-IMG_1713

 

Strateški plan za unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece 2013-2017. usvojila je Vlada FBiH, a za koordinaciju aktivnosti na njegovoj implementaciji zaduženo je Federalno ministarstvo obrazovanja.

– UNICEF kao glavni finansijer cijelog ovog projekta spreman je da finansira otvaranje Centra za rani rast i razvoj djece u Bosanskopodrinjskom kantonu. Osim toga, ideja je da se u okviru vrtića ili škole otvori tzv. resursna soba za pomoć djeci sa poteškoćama u razvoju koja će biti opremljena savremenom opremom, a UNICEF će uz pomoć stručnjaka iz ovih oblasti educirati potencijalni kadar koji će raditi u tim resursnim sobama – pojasnila je Nadija Bandić, pomoćnica federanog ministra obrazovanja.

Protokol koji je potpisan rezultat je dvogodišnje saradnje kantonalnih vlasti i UNICEF-a kao inicijatora ovog projekta.

– Potpisivanjem protokola predstavnici vlasti su se opredijelili za unaprjeđenje u ovoj oblasti, a sljedeći korak koji ćemo mi svakako podržati jeste uspostavljanje Radne grupe koja će izraditi jedan Akcioni plan prilagođen uslovima i resursima ovog kantona – kazala je voditeljica Programa za zdravstvo i rani dječiji rast i razvoj u UNICEF-u BiH Selena Bajraktarević.

Pomenuta strategija i akcioni planovi dio su Politike unaprjeđenja ranog rasta i razvoja djece u FBiH koju je Vlada Federacije usvojila 2011. godine.

Copy-of-IMG_1685

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.